Trafikkreguleringer – Mørketidsløpet 9. januar 2021

Under Mørketidsløpet er det behov for å sperre noen deler av løpstraséen for ordinær trafikk, og det er en rekke boligområder som eventuell må regne med forsinkelser for inn/ut-kjøring i tidsrommet løpet pågår. Det vil også være en del regulerte veikryss og avstengte veier. Stenging og regulering skjer i samarbeid med Politiet og Statens Vegvesen, og gjøres av sikkerhetshensyn til deltakerne.

Bruk det interaktive kartet nedenfor for å se hvilke områder som blir påvirket. Ved å klikke på de markerte elementene (markerte veier, bydeler og symboler) vil du få opp en infoboks med relevant informasjon for dette området. Kartet viser også hvilke veikryss som er regulert/stengt. Bruk zoom-funksjonen nede til venstre på kartet for et mer detaljert utsnitt.
Vi anbefaler at alle som skal kjøre over Tromsøya bruker Tverrforbindelsen for å unngå venting og kø.

Oppsummering av trafikkreguleringer

Storgata / Strandveien fra Fredrik Langes gate t.o.m Bjørnøygata stenges for all trafikk kl. 12:30 – 20:30.

Sentrum øst for Storgata blir stengt for innkjøring. Det er mulig å kjøre UT av sentrum via Sjøgata
som blir åpnet for all trafikk nordover (ut av sentrum).

Tunnelene fra Sentrum Sør til Giæverbukta stenges kl 12:30 – 20:30

Løypetraséen fra Bjørnøygata til Mellomveien / Kvaløyvegen stenges for all trafikk kl 12:30 – 20:30

Boligområdene Bjerkaker, Vangberg og deler av Sorgenfri må regne med eventuelle forsinkelser fra ca kl 12:30 til 20:30

Regulering av trafikk og stenging av enkelte gater er helt nødvendig for å avvikle løpet. Vi beklager at dette medfører problemer for enkelte, men håper på forståelse sett i lys av hvor viktig dette løpet er for Tromsø, og hvor mye midler det genererer til lokale idrettslag og -foreninger.