Trafikkreguleringer – Mørketidsløpet 4. januar 2020

Under Mørketidsløpet er det behov for å sperre store deler av løpstraséen for ordinær trafikk, og det er en rekke boligområder som blir forhindret fra inn/ut-kjøring i tidsrommet løpet pågår. Det vil også være en del regulerte veikryss og avstengte veier. Stenging og regulering skjer i samarbeid med Politiet og Statens Vegvesen, og gjøres av sikkerhetshensyn til deltakerne.

Bruk det interaktive kartet nedenfor for å se hvilke områder som blir påvirket. Ved å klikke på de markerte elementene (markerte veier, bydeler og symboler) vil du få opp en infoboks med relevant informasjon for dette området. Kartet viser også hvilke veikryss som er regulert/stengt. Bruk zoom-funksjonen nede til venstre på kartet for et mer detaljert utsnitt.
Vi anbefaler at alle som skal kjøre over Tromsøya bruker Tverrforbindelsen for å unngå venting og kø.

Oppsummering av trafikkreguleringer

Storgata / Strandveien fra Fredrik Langes gate t.o.m Bjørnøygata stenges for all trafikk kl. 14:30 – 18:00.

Sentrum øst for Storgata blir stengt for innkjøring. Det er mulig å kjøre UT av sentrum via Sjøgata
som blir åpnet for all trafikk nordover (ut av sentrum).

Tunnelene fra Sentrum Sør til Giæverbukta stenges kl 14:30 – 18:00

Løypetraséen fra Bjørnøygata til Mellomveien / Kvaløyvegen stenges for all trafikk kl 14:45 – 18:00

Kvaløyvegen fra Mellomveien til Holtvegen stenges for all trafikk 15:00 – 16:15

Løypetraséen fra Holtvegen til Skognesvegen stenges for all trafikk kl 15:00 – 18:00

Boligområdene Bjerkaker, Vangberg og deler av Sorgenfri blir stengt for inn/utkjøring fra ca kl 14:30 til 18:00

Regulering av trafikk og stenging av enkelte gater er helt nødvendig for å avvikle løpet. Vi beklager at dette medfører problemer for enkelte, men håper på forståelse sett i lys av hvor viktig dette løpet er for Tromsø, og hvor mye midler det genererer til lokale idrettslag og -foreninger.