Trafikkreguleringer under MSM 2018

MSM er årets store løpefest i Tromsø med ca 6.000 deltakere. De aller fleste er tilreisende fra inn- og utland. Over 60 ulike nasjoner er representert. Løpet foregår i gatene i sentrum, på søndre deler av Tromsøya, over Tromsøbrua og i Tromsdalen.

Over 150 frivillige løypevakter vil sørge for løpernes og publikums sikkerhet.  Vi håper på forståelse for at noen gater må stenges for alminnelig trafikk og ber alle respektere løypevaktenes henvisninger.

Det er særlig i sentrum at gater stenges for biltrafikk. Andre steder vil det bli omkjøringer. Se detaljert oversikt under. Vi anbefaler at flest mulig i de berørte områdene lar bilen stå eller at de planlegger kjøreturer slik at reguleringene blir til minst mulig hinder. Vi henstiller alle som skal til sentrum om å reise kollektivt eller benytte parkeringstunellen.

Enkelte bussruter vil bli innstilt og holdeplasser i sentrum flyttes. Se egen sak HER.

Trafikkregulering

Den mest kritiske perioden er fra kl 17:30 til kl 02:00. Som hovedregel vil sentrum være stengt for trafikk i denne perioden. Fra kl 20:15 til 23:00 vil også Tromsøbrua stenges.

Sjøgata vil være åpen for trafikk ut av sentrum (nordover) forbi Aunegården.

På søndre Tromsøya vil Strandveien og Kvaløyveien være stengt så lenge det er løpere der. Det vil være mulig å krysse enkelte steder.

I Solstrandveien og en del andre veier i Tromsdalen, vil det være løpere fra ca 20:45 til 23:30. Ingen veier stenges her, men vi oppfordrer publikum til å vise hensyn.

Strekning / Område Stengt i tidsrom Kommentar
Grønnegata fra Bispegata til Fr. Langes gt 12:00 – 23:00
Grønnegata videre til Strandskillet 14:30 – 23:00
Storgata nord for Fiskergata 14.30 – 02.00
Hele Storgata 17.30 – 02.00 Stengt også for kryssende trafikk.
Vestregate  Fr. Langes gt til Rådhusgata 14.00 – 02.00 Åpen kun for buss og taxi
Parkeringstunellen 17:30 – 02:00 Stengt for utkjøring til Grønnegata
Sentrumstangenten

retning mot Strandveien

17:30 – 02:00 Strengt fra blå rundkjøring til Strandveien
Tromsøbrua 20.15 – 23.00 Begge kjøreretninger
Havnegata 20.00 – 23.30 Stengt fra Bispegata og sørover
Strandveien fra Mack til Sørems vei 17:30 – 02:00
Strandveien videre til Mellomveien 18.30 – 02.00
Kvaløyveien fra Mellomveien til Holtveien 18:30 – 01:00 Bommen i Hornsundveien er åpen