Mediedekning av våre arrangement

Våre arrangementer skaper nysgjerrighet og engasjement både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Her finner du en oversikt over noen tidligere mediesaker og mediedekning fra våre ulike arrangementer og nyheter.

Pressekontakt

Har du generelle spørsmål vedrørende våre arrangementer? Ta kontakt med oss per telefon (77 67 33 63) eller mail (info@msm.no).

Stipend

Stiftelsen Midnight Sun Marathon delte for første gang ut idrettsstipend for unge utøvere i 2015, og har fortsatt med dette også i 2016 og 2017. Vi deler ut totalt 100.000,- fordelt på fire utviklingsstipend a 25.000,- til fire unge og nordnorske idrettstalenter som hver har utmerket seg innenfor sin idrett. Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen og som tilhører toppen innen sin idrettsdisiplin. Utøveren skal kunne vise til regionale og/eller nasjonale plasseringer innen sin idrett. Kandidatene nomineres av folket, sitt lag og sin krets. Ut av et finaleheat vil stemmene fra folket sammen med en jurys stemmer avgjøre hvem som tildeles MSMs idrettstipend for det inneværende året.

Akkreditering

Under Mørketidsløpet, Samisk Uke og Midnight Sun Marathon vil det være mulig for presse/media å søke om akkreditering (se under «Medieressurser»). Info om arrangementet og avhenting av akkrediteringskort sendes per mail til de som søker om akkreditering gjennom oss.

Medieressurser

Nyhetsarkiv