Mediedekning av våre arrangement

Våre arrangementer skaper nysgjerrighet og engasjement både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Her finner du en oversikt over noen tidligere mediesaker og mediedekning fra våre ulike arrangementer og nyheter.

Stipend

Stiftelsen Midnight Sun Marathon delte ut den første MSM-idrettsstipend for unge utøvere i 2015, og har siden delt ut i alt 21 idrettsstipend.

I 2022 deler vi igjen ut totalt 100.000,- fordelt på fire idrettsstipend à 25.000,- til fire unge og nordnorske idrettstalenter som hver har utmerket seg innenfor sin idrett. Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen og som tilhører toppen innen sin idrettsdisiplin. Utøveren skal kunne vise til regionale og/eller nasjonale plasseringer innen sin idrett. Kandidatene nomineres av folket, sitt lag og sin krets. Ut av et finaleheat vil stemmene fra folket sammen med en jurys stemmer avgjøre hvem som tildeles MSMs idrettstipend for det inneværende året.

Fristen for å nominere kandidater for årets stipend er ute.  Vi jobber nå med å plukke ut de 10 som går videre. Fra 22. mai 2022 vil vi åpne for at publikum kan stemme på sin kandidat for årets stipender.

Akkreditering

Under Mørketidsløpet, Samisk Uke, Arctic SnowShoe Race, Midnight Sun Marathon og Tromsø Mountain Challenge vil det være mulig for presse/media å søke om akkreditering. Info om arrangementet og avhenting av akkrediteringskort sendes per mail til de som søker om akkreditering gjennom oss.

Pressekontakt

Har du generelle spørsmål vedrørende våre arrangementer? Ta kontakt med oss per telefon 77 67 33 63 eller mail (info@msm.no).

Medieressurser

Nyhetsarkiv