Egenerklæring TMC 2021

Her kan du laste ned Egenerklæring som leveres når du hente ditt startnummer.

Egenerklæring helse Norsk (pdf)

Participant Declaration english 2021 (pdf)