Betingelser

Bindende påmelding
Påmeldingen til dette arrangementet er bindende og betalt startkontingent refunderes ikke. Engangslisens til Norges Friidrettsforbund er inkludert i påmeldingsavgiften.
Ved sykdom eller skade kan du søke om å få overført startavgiften til neste års arrangement mot et administrasjonsgebyr på kr. 100,-. Legeattest må da være sendt oss senest en uke etter løpet.

Personopplysninger
For å kunne levere resultatlister med høy kvalitet, og for å kunne tilby deg som deltaker denbeste mulige service må vi lagre noe informasjon om deg i vår database. De samme opplysningene vil også bli lagret i databasen til vår leverandør av arrangements- og tidtakingssystem, EQ Timing. I tillegg til navn og klubbtilhørighet må vi lagre kjønn og fødselsdato for å kunne sikre at du
kommer i riktig aldersklasse på resultatlistene. Kontaktinformasjon som adresse, mobiltelefonnummer og epostadresse er nødvendig for å kunne sende deg påmeldingsbekreftelse og deltakerbevis, informasjon om startnummer og starttidspunkt og annen relevant informasjon om arrangementet.

Ved å melde deg på samtykker du i følgende:
Stiftelsen Midnight Sun Marathon og EQ Timing får tilgang til den kontaktinformasjon som er nødvendig for å kunne sende deg informasjon relatert til arrangementet, for å kunne gi deg
den beste mulige service. Ditt navn, klubbtilhørighet og aldersklasse publiseres i resultatlister og deltakerlister. Dine resultater kan bli brukt til seeding i andre arrangement hvor du deltar.

Bilder
Det kan bli tatt bilder av deg under arrangementet. Ved å melde deg på samtykker du i at disse bildene kan bli brukt av Stiftelsen Midnight Sun Marathon i markedsføring, eller legges ut på
arrangementets websider, sosiale medier og resultatlister under og etter arrangementet.